Technolec

 • NL/ BETROUWBARE WI-FI CONNECTIVITEIT VERBETERT PRODUCTIVITEIT EN EFFICIËNTIE ... FR/ LA CONNECTIVITÉ WI-FI FIABLE AMÉLIORE PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

  NL/ Machinebouwers en systeemintegratoren gaan vaak op zoek naar compacte en robuuste Wi-Fi toestellen, die ze in hun machines en systemen kunnen integreren om een stabiele en betrouwbare werking te garanderen... FR/ Les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes recherchent souvent des appareils Wi-Fi compacts et robustes qu'ils peuvent intégrer à leurs machines et systèmes pour garantir un fonctionnement stable et fiable...

 • NL/ Gecentraliseerd netwerkbeheer om netwerkuptime te garanderen ... FR/ Gestion centralisée de réseau pour assurer la disponibilité

  NL/ Fabrikanten met faciliteiten verspreid over meerdere locaties hebben uitgebreide netwerken nodig om de efficiëntie te behouden. Om dergelijke grote en verspreide netwerken te beheren, is een volledig overzicht van het netwerk vanaf een centrale locatie essentieel... FR/ Les fabricants dont les installations sont réparties sur plusieurs sites ont besoin de réseaux étendus pour maintenir leur efficacité. Pour gérer des réseaux aussi vastes et dispersés, une vue d'ensemble complète du réseau à partir d'un emplacement central est essentielle...

 • NL/ Palm Sized Computer Series - A Tiny but Mighty Ethernet Switch - Modbus-to-BACnet Gateway ... FR/ Ordinateurs ultra compacts avec technologie Arm - Un petit mais puissant switch Ethernet - Passerelle Modbus-vers-BACnet

  NL/ Terwijl de industrie blijft evolueren en verbeteren, veranderen de vereisten van de netwerkinfrastructuur voortdurend bij het renoveren of uitbreiden van faciliteiten. Wanneer deze veranderingen plaatsvinden, zijn er vaak ruimtebeperkingen voor het installeren van producten in bestaande kasten of machines. ... FR/ Alors que l'industrie continue à évoluer et de s'améliorer, les exigences en matière d'infrastructure de réseau changent constamment lors de la rénovation ou de l'agrandissement des installations. Lorsque ces changements se produisent, il y a souvent des contraintes d'espace pour l'installation de produits dans les armoires ou machines existantes.

 • NL/ Making the Invisible Visible - Modbus-to-BACnet Gateway - Modular Industrial Router ... FR/ Making the Invisible Visible - Passerelle Modbus-vers-BACnet - Routeur Industriel et Modulaire

  NL/ AGV- (Automated Guided Vehicle) en AS/RS-systemen(Automated storage and retrieval system)worden beschouwd als "bedrijfskritische" activa. Een onstabiel draadloos signaal kan de werking van deze systemen gemakkelijk verstoren. Om een continue werking te garanderen, is een betrouwbare draadloze oplossing met naadloze Wi-Fi-connectiviteit en eenvoudig netwerkbeheer een absolute must. ... FR/ AGV- (Automated Guided Vehicle) et système AS/RS (Automated storage and retrieval system) sont considérés comme des actifs «critiques pour l'entreprise». Un signal sans fil instable peut facilement perturber le fonctionnement de ces systèmes. Afin de garantir un fonctionnement continu, une solution sans fil fiable avec une connectivité Wi-Fi transparente et une gestion facile du réseau, tout ceci est un must absolu.

 • NL/ Cybersecurity is meer dan ooit belangrijk - Nieuwe gigabit smart ethernet switch ... FR/ La sécurité cybernétique est importante plus que jamais - Switches Ethernet industriels intelligents 14+2G-port Gigabit

  NL/ Cybercriminaliteit kan een bedrijf in grote problemen brengen: onbereikbaarheid van de site, gegevensverlies, imagoschade, …. Een goede beveiliging is cruciaal, niet alleen voor grote bedrijven, maar zeker ook voor KMO’s en de kleinere zelfstandigen. Door de groeiende populariteit van industriële IoT (IIoT) worden steeds meer apparaten verbonden met netwerken. Daardoor verhoogt het risico op cybercriminaliteit en beveiligingsbedreigingen. ... FR/ La cybercriminalité peut engendrer de graves problèmes pour une entreprise: inaccessibilité du site, perte de données, dégradation d'image,…. Une bonne sécurité est cruciale, non seulement pour les grandes entreprises, mais certainement aussi pour les PME et les petits indépendants. En raison de la popularité croissante de l'IoT industriel (IIoT), de plus en plus d'appareils sont connectés aux réseaux. Cela augmente le risque de cybercriminalité et de menaces pour la sécurité.

 • NL/ Combo Serial-to-Ethernet Device Servers - Secure Serial-to-Ethernet Device Servers - Modular industrial router ... FR/Serveurs de périphériques combinés Série-Ethernet - Serveurs de périphériques Sécurisés Série-Ethernet- Routeurs/Passerelles Industriels Modulaires

  NL/ Onze standaard serial-to-ethernet device Servers zijn ondertussen wel goed gekend. Maar misschien zijn onze Combo Serial-to-Ethernet Device Servers nog niet zo goed gekend. Een klein overzichtje: ... FR/ Nos serveurs de périphériques série vers Ethernet standard sont désormais bien connus. Mais peut-être que nos serveurs de périphériques combinés série-Ethernet ne le sont pas encore. Voici un petit aperçu: ...

 • 01-2021: Modbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IP gateways - Arm Cortex-A8 1 GHz palm-sized IIoT gateway - Substation Computer

  NL/ De MGate 5217I-serie bestaat uit 2-poorts BACnet-gateways die Modbus RTU / ACSII / TCP naar BACnet / IP-protocol kunnen converteren. Afhankelijk van de grootte en de schaal van het netwerk, bieden de gateways 600-punts- en 1200-puntsmodellen. Alle modellen zijn robuust, kunnen op een DIN-rail worden gemonteerd, werken bij extreme temperaturen en bieden ingebouwde 2 kV-isolatie voor seriële signalen... FR/La série des passerelles MGate 5217I est pourvue de 2-ports BACnet qui peuvent convertir le Modbus RTU / ACSII / TCP vers BACnet / IP-protocol. En fonction de la taille et de l'étendue du réseau, les passerelles proposent des modèles à 600 points et à 1200 points. Tous les modèles sont robustes, peuvent être montés sur un rail DIN, ils fonctionnent à des températures extrêmes et offrent une isolation intégrée de 2 kV pour les signaux série.

 • NL/ Robuuste AIoT Edge-computers ontworpen voor moeilijke omgevingen ... FR/ Ordinateurs AIoT Edge robustes conçus pour les environnements difficiles

  NL/ De robuuste edge-computers uit de MC-1220-serie zijn voorzien van een krachtige Intel® Core ™ i7 / i5 / i3-processor en meerdere uitbreidingsinterfaces. De uitbreidingsinterfaces kunnen hardwareversnellers bevatten, zoals VPU's, en ondersteunen Intel® OpenVINO ™ toolkit voor AIoT applicatie-ontwikkeling. Ontworpen op basis van Moxa's uitgebreide expertise in het bouwen van robuuste computerplatforms, kunnen de computers werken in een -40 tot 70°C breed bedrijfstemperatuurbereik en zijn ze C1D2 / ATEX Zone 2-gecertificeerd. ... FR/ Les ordinateurs robustes de la série MC-1220 disposent d'un puissant processeur Intel® Core ™ i7 / i5 / i3 et de plusieurs interfaces d'extension. Les interfaces d'extension peuvent inclure des accélérateurs matériels tels que des VPU et prendre en charge la boîte à outils Intel® OpenVINO ™ pour le développement d'applications AIoT. Conçus sur la base de la vaste expertise de Moxa dans la construction de plates-formes informatiques robustes, les ordinateurs peuvent fonctionner dans une large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 ° C et sont certifiés C1D2 / ATEX Zone 2.

 • Nl/ PROFINET Over Industrial WLAN Infrastructure ... FR/ PROFINET, dans les réseaux sans fil

  NL/ PROFINET Over Industrial WLAN Infrastructure : Dit document vertelt over de protocolvereisten, de overwegingen bij de implementatie, de uitdagingen en de oplossingen van Moxa in het kader van PROFINET in draadloze netwerken. .. FR/ PROFINET, dans les réseaux sans fil : Ce document a pour but de communiquer les exigences du protocole, les considérations de déploiement, et défis et solutions de Moxa pour prendre en charge l'un des protocoles de communication industriels les plus populaires, PROFINET, dans les réseaux sans fil. ..

 • NL/ EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN .. FR/ UNE PLATEFORME POUR LES SOLUTIONS DE PROJET MODULAIRE DE RESEAU

  NL/ MDS-G4000 Series: 12/20/28-port Layer2 full Gigabit modular managed Ethernet switches; EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN ... FR/ MDS-G4000 Series: 12/20/28-port Layer2 full Gigabit modular managed Ethernet switches; UNE PLATEFORME POUR LES SOLUTIONS DE PROJET MODULAIRE DE RESEAU ...

 • NL/ Industriële 5/8-poort Unmanaged Ethernet Switches​ .. FR/ Switches industriels non manageables à 5/8-poort ​

  NL: We denken dat deze switchen uitermate interessant zijn op technisch vlak en zeker ook op commercieel vlak. Deze switchen kunnen voor zeer velen van dienst zijn omdat er een steeds grotere noodzaak is aan meer ethernet poorten... FR/ Nous pensons que ces switches sont particulièrement intéressants d’un point de vue technique et sûrement aussi d’un point de vue commercial. Ces switches peuvent être utiles à de nombreux utilisateurs parce que la demande de ports Ethernet se fait de plus en plus grande.

 • NL/ Verleng de afstand van Ethernet over glasvezel ... FR/ Extension de la distance de l’Ethernet grâce à la fibre optique

  NL/ Verleng de afstand van Ethernet over glasvezel - Micro Website: Breid uw netwerk uit met gemak en betrouw - Kleine pareltjes uit het gamme van Moxa... FR/ Extension de la distance de l’Ethernet grâce à la fibre optique - Etendre votre réseau avec facilité et en toute confiance - Les petites perles de la gamme de Moxa ...

 • NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software. Vanaf nu gratis - Industriële Protocol Gateways FR/ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software. A partir de maintenant gratuit - Les passerelles de protocoles industriels

  NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software !! Vanaf nu gratis !! Om de ontwikkeling van uw industriële IoT-toepassingen te versnellen heeft Moxa de ThingsPro Gateway Software ontwikkeld. Deze gateway software vereenvoudigt de transfer van Modbus data naar MQTT/Cloud. ThingPro heeft ook geintegreerde clients voor populaire cloud platformen zoals Aliyun, AWS en Azure. Er is ook de beschikbaarheid van RESTful API en Modbus API. ... FR/ ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software !! A partir de maintenant gratuit !! Pour accélérer le développement de vos applications IoT industrielles, Moxa a développé le logiciel de passerelle ThingsPro. Ce programme de passerelle facilite de transfert des données Modbus vers le MQTT/Cloud. ThingPro a également des clients intégrés pour les plateformes les plus populaires comme Aliyun, AWS et Azure. Il y a aussi la disponibilité des API RESTful et API Modbus...

 • NL/Covid-19 - Uw Ethernet Netwerk kostenefficiënt uitbreiden - Intrusion Protection System FR/Covid-19 - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière - Intrusion Protection System

  NL/Kennisgeving van Overmacht toegeschreven aan de coronavirus-epidemie (officieel bekend als COVID-19) - Uw Ethernet Netwerk op een kostenefficiënte wijze uitbreiden: HET KAN ! - Binnenkort in het gamma: IPS (Intrusion Protection System) producte. ... FR/ Notification de force majeure attribuée à l’épidémie due au virus corona. (officiellement connu sous le nom COVID-19). - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière : C’EST POSSIBLE! - Bientôt dans le gamme : les produits IPS (Intrusion Protection System).

 • NL/ Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen - Modbus RTU naar Modbus TCP - Modbus RTU naar Profinet FR/Applications IIoT cellulaires et WiFi - Modbus RTU vers Modbus - Modbus RTU vers Profinet

  NL/ De guide voor Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen is nu beschikbaar. Je zal o.a. onderstaande onderwerpen kunnen lezen: - Wat is een IIoT Gateway en Wanneer heb ik er één nodig ? - Vijf belangrijke factoren bij het kiezen van de juiste draadloze IIoT Gateway. - Een vergelijking van de verschillende draadloze technologieën. - Meerdere concrete toepassingen... FR/ Le guide pour les applications IIoT cellulaires et WiFi est maintenant disponible. Vous pourrez, entre autres, lire sur les sujets suivants: - Qu’est-ce qu’une passerelle IIoT et quand en ai-je besoin d’une? - Cinq facteurs importants dans le juste choix d’une passerelle IIoT. - Une comparaison entre les différentes technologies sans fil. - Plusieurs applications concrètes.

 • NL/Belangrijkste overwegingen om een unmanaged switch te selecteren. Een Nieuwe Generatie Unmanaged Switchen. FR/Considérations à prendre en compte pour choisir un switch non manageable.

  NL/Unmanaged switches zijn de hoeksteen voor industriële toepassingen geworden, met name voor kleine tot middelgrote bedrijven. Afgezien van het feit dat ze een interessante prijs hebben, zijn ze het best geschikt voor basistoepassingen omdat ze eenvoudig te implementeren zijn.... FR/Les switches non manageables sont devenus la pierre d’achoppement pour les applications industrielles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. A part le fait qu’ils ont un prix intéressant, ils conviennent le mieux pour les applications de base de par le fait qu’ils sont simples à implémenter...

 • NL/Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar. FR/Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

  NL/Wij danken u voor de aangename samenwerking in het afgelopen jaar. Ook in 2020 staan we met ons team voor u klaar. Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar... FR/ Nous vous remercions pour la coopération agréable pendant l'année passée. Notre équipe reste également à votre disposition en 2020. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

 • NL/Accessoires ...FR/Accessoires

  NL/Tijdens deze vakantie periode houden we het eenvoudig en plaatsen we enkele basisproducten in de kijker. Eenvoudige producten, maar in veel gevallen onmisbaar... FR/Pendant cette période de vacance, nous faisons les choses simplement et plaçons quelque produits de base en évidence. Produits simples, mais qui dans beaucoup de cas sont indispensables...

 • NL/Cybercriminaliteit ... FR/La criminalité cybernétique

  NL/Cybercriminaliteit kan een bedrijf in grote problemen brengen: onbereikbaarheid van de site, gegevensverlies, imagoschade, …. FR/La criminalité cybernétique peut entrainer une société dans de sérieux problèmes : indisponibilité du site, pertes de données, e-réputation entachée ,…

 • Nl/ I/O oplossingen voor standaard en IIoT toepassingen - Network Management Software ... Fr/ Produits I/O et contrôleurs standards et pour IIoT - Network Management Software

  Nl/ In deze nieuwsbrief een overzicht van onze standaard en uitgebreide I/O en Controllers ... Fr/Dans ce bulletin découvrez nos produits I/O et contrôleurs standards et aussi plus spécifiques ...

 • Nl/ Ethernet Remote I/O - Data Communicatie voor de Power Industrie en de Railway Industrie ... Fr/I/O Ethernet à distance - Une gamme étendue pour l’industrie de l’Electricité et Ferroviaire

  Nl/ De Producten van Technolec en Moxa kunnen in verschillende verticale markten worden ondergebracht. Moxa heeft een focus op 6-tal verticale markten.... Fr/Les produits de Technolec et MOXA se retrouvent sur plusieurs marchés verticaux. Moxa a concentré ses produits sur 6 marchés différents.

 • Nl/Technolec werd door Microsoft geselecteerd ... Fr/Technolec a été sélectionné par Microsoft

  Nl/Technolec werd door Microsoft geselecteerd om deel te nemen aan hun IoT Solution Conferentie in Brussel. Kom dus naar Brussel voor deze Microsoft IoT in Action Solution Builder-conferentie op 9 mei 2019 om de nieuwste IoT-concepten en -trends te verkennen en profiteer ervan om kennis te maken met slimme gebouwen in de middag. ... Fr/Technolec a été sélectionné par Microsoft pour participer à leur Conférence sur la Solution IoT à Bruxelles. Venez donc le 9 mai 2019 à Bruxelles pour cette Microsoft IoT in Action Solution Builder-conferentie afin de découvrir le nouveau concept et la tendance IoT et profitez pour faire connaissance dans l’après-midi avec les bâtiments intelligents.

 • Nl/ IEC 62443-4-2 : Cybersecurity begint bij je eindapparaten ... Fr/ IEC 62443-4-2 : Cybersécurité commence avec les appareils individuels

  Nl/ Begin bij het begin en start bij uw eindapparaten, zoals switches, routers, AP's, ... , Maak ze veilig of koop producten waar het ingebakken zit. Of beter, waar de norm IEC 62443-4-2 op toegepast is. ... Fr/ Commençons par le commencement et démarrons avec les appareils individuels (comme commutateur, routeur, Point d’Accès, …) qui constituent le réseau. Rendez ces appareils conforme à la norme IEC 62443-4-2.

 • Nl/ Panel Computers and Displays for Tough Environments ... Fr/ Panel Computers and Displays for Tough Environments

  Nl/ De MPC-serie panelcomputers en MD-displays van Moxa zijn ontworpen in overeenstemming met wereldwijd aanvaarde normen voor gevaarlijke locaties. Goedgekeurde certificeringen zijn UL / cUL Klasse I Division 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2 voor explosieve omgevingen en DNV GL, ABS, LR, NK en CCS voor maritieme operaties... Fr/ La série des ordinateurs panneaux MPC et les écrans MD de Moxa ont été développés conformément aux normes des zones dangereuses mondialement reconnues. Les certifications validées sont UL / cUL Classe I Division 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2 pour environnement explosif par DNV GL, ABS, LR, NK et CCS pour les applications marines.

 • Nl/ Protocol gateways to convert IEC 101/104 and Modbus RTU/TCP ... Fr/ Protocol gateways to convert IEC 101/104 and Modbus RTU/TCP

  Nl/ Om de operationele efficiëntie voor elektriciteitsnetten continu te verbeteren, zijn systeemupgrades onvermijdelijk. Hoewel systeemupgrades een hele reeks uitdagingen met zich meebrengen, is de grootste test het vinden van een oplossing die naadloos een nieuw systeem integreert in het huidige communicatienetwerk met minimale kosten en moeite. De nieuwe protocolgateway van Moxa, de MGate 5114, is het antwoord op de vele vragen van veel operatoren... Fr/ Afin d’améliorer régulièrement l’efficacité opérationnelle du réseau électrique, les mises à jour des systèmes sont inévitables. Bien que la mise à jour des systèmes engendre une série de challenge, le plus grand de tous reste malgré tout, la recherche d’une solution infaillible pour l’intégration d’un nouveau système sur le réseau de communication existant, et ceci avec un coût minimum. La nouvelle passerelle de protocole de Moxa, le MGate 5114, est la réponse à un grand nombre de question pour beaucoup d’opérateur.

 • Nieuwe Railways Switches en Computers, Nieuwe Remote I/O, Media converters / Switches Ferroviaires, Ordinateurs Ferrioviaires, Remote I/O, Convertisseurs

  Nl/ Stay Online, Stay Productive, Stay Entertained: Treinreizigers verwachten tegenwoordig constant toegang tot internet en infotainment aan boord van treinen om te allen tijde productief te blijven en te entertainen. Spoorwegexploitanten moeten echter de uitdagingen van trillingen aan boord, schokken en elektrische ruis overwinnen om perfecte connectiviteit en netwerkbetrouwbaarheid te leveren terwijl ze onderweg zijn. ... Fr/ Stay Online, Stay Productive, Stay Entertained. De nos jours les voyageurs en train s’attendent dans les cabines à un accès à Internet et infotainment non interrompu afin de rester productif et de pour voir se distraire. Les exploitants des voies ferroviaires font face à de vrais challenges comme les vibrations à bord, les chocs et les bruits électriques qu’ils doivent gagner afin d’offrir une connectivité et une connexion réseau fiable et parfaite pendant le transport.

 • MOET IK EEN PROTOCOL CONVERTER GEBRUIKEN OF EEN SERIAL DEVICE SERVER ? / DOIS-JE UTILISER UN CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE OU BIEN UN SERVEUR DE PERIPHERIQUE SERIEL ?

  Nl/ Er is af en toe verwarring als men Modbus RTU seriële apparaten wil koppelen met een SCADA. Al dan niet gebruikt makend van het Ethernet-netwerk. Heeft men dan een specifieke protocolconversie gateway nodig? Of kan men een seriële device server gebruiken ? Fr/ Il y a parfois confusion quand il s’agit de raccorder une module sériel MODBUS RTU avec un SCADA. Que se soit ou non avec l’usage d’un réseau Ethernet. Avons nous besoin d’une passerelle de conversion de protocole? Ou bien est il possible d’utiliser un server de périphérique sériel ?

 • Protocol conversie helpt bij evolutie naar slimme fabriek / La conversion de protocole aide à l’évolution vers les productions intelligentes

  NL/ De transformatie naar smart factory gaat met de nodige uitdagingen gepaard. Vooral de onderlinge communicatie tussen systemen durft wel eens problemen op te leveren ... FR/ La transformation vers les usines intelligentes va de paire le relèvement de défit. En particulier pour les communication réciproques, celles-ci peuvent représenter un problème ...

 • BRENG UW IIOT-IDEEËN TOT LEVEN MET EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING. / DONNER JOUR A VOS IDEE IIOT AVEC UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

  Nl/BRENG UW IIOT-IDEEËN TOT LEVEN MET EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING..... Fr/DONNER JOUR A VOS IDEE IIOT AVEC UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

 • Medeling over onze nieuwsbrief in het kader van GDPR / Communication à propos de notre lettre d’information digitale dans le cadre de GDPR

  Nl/ De EU-wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) heeft een invloed op onze digitale samenwerking. Wij sturen u regelmatig een nieuwsbrief om onze nieuwe producten en activiteiten voor te stellen. Graag doen wij dit in de toekomst nog steeds ... ... Fr/ La législation Européenne GDPR (General Data Protection Regulation) a une interraction sur notre collaboration digitale. Nous vous envoyons régulièrement des lettres d’information digitales afin de vous présenter nos produits et nos activités. Nous aimerions continuer cette activité dans le futur ...