Technolec

News

 • NL/Covid-19 - Uw Ethernet Netwerk kostenefficiënt uitbreiden - Intrusion Protection System FR/Covid-19 - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière - Intrusion Protection System

  NL/Kennisgeving van Overmacht toegeschreven aan de coronavirus-epidemie (officieel bekend als COVID-19) - Uw Ethernet Netwerk op een kostenefficiënte wijze uitbreiden: HET KAN ! - Binnenkort in het gamma: IPS (Intrusion Protection System) producte. ... FR/ Notification de force majeure attribuée à l’épidémie due au virus corona. (officiellement connu sous le nom COVID-19). - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière : C’EST POSSIBLE! - Bientôt dans le gamme : les produits IPS (Intrusion Protection System).

 • NL/ Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen - Modbus RTU naar Modbus TCP - Modbus RTU naar Profinet FR/Applications IIoT cellulaires et WiFi - Modbus RTU vers Modbus - Modbus RTU vers Profinet

  NL/ De guide voor Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen is nu beschikbaar. Je zal o.a. onderstaande onderwerpen kunnen lezen: - Wat is een IIoT Gateway en Wanneer heb ik er één nodig ? - Vijf belangrijke factoren bij het kiezen van de juiste draadloze IIoT Gateway. - Een vergelijking van de verschillende draadloze technologieën. - Meerdere concrete toepassingen... FR/ Le guide pour les applications IIoT cellulaires et WiFi est maintenant disponible. Vous pourrez, entre autres, lire sur les sujets suivants: - Qu’est-ce qu’une passerelle IIoT et quand en ai-je besoin d’une? - Cinq facteurs importants dans le juste choix d’une passerelle IIoT. - Une comparaison entre les différentes technologies sans fil. - Plusieurs applications concrètes.

 • NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software. Vanaf nu gratis - Industriële Protocol Gateways FR/ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software. A partir de maintenant gratuit - Les passerelles de protocoles industriels

  NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software !! Vanaf nu gratis !! Om de ontwikkeling van uw industriële IoT-toepassingen te versnellen heeft Moxa de ThingsPro Gateway Software ontwikkeld. Deze gateway software vereenvoudigt de transfer van Modbus data naar MQTT/Cloud. ThingPro heeft ook geintegreerde clients voor populaire cloud platformen zoals Aliyun, AWS en Azure. Er is ook de beschikbaarheid van RESTful API en Modbus API. ... FR/ ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software !! A partir de maintenant gratuit !! Pour accélérer le développement de vos applications IoT industrielles, Moxa a développé le logiciel de passerelle ThingsPro. Ce programme de passerelle facilite de transfert des données Modbus vers le MQTT/Cloud. ThingPro a également des clients intégrés pour les plateformes les plus populaires comme Aliyun, AWS et Azure. Il y a aussi la disponibilité des API RESTful et API Modbus...

 • NL/Belangrijkste overwegingen om een unmanaged switch te selecteren. Een Nieuwe Generatie Unmanaged Switchen. FR/Considérations à prendre en compte pour choisir un switch non manageable.

  NL/Unmanaged switches zijn de hoeksteen voor industriële toepassingen geworden, met name voor kleine tot middelgrote bedrijven. Afgezien van het feit dat ze een interessante prijs hebben, zijn ze het best geschikt voor basistoepassingen omdat ze eenvoudig te implementeren zijn.... FR/Les switches non manageables sont devenus la pierre d’achoppement pour les applications industrielles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. A part le fait qu’ils ont un prix intéressant, ils conviennent le mieux pour les applications de base de par le fait qu’ils sont simples à implémenter...

 • NL/Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar. FR/Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

  NL/Wij danken u voor de aangename samenwerking in het afgelopen jaar. Ook in 2020 staan we met ons team voor u klaar. Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar... FR/ Nous vous remercions pour la coopération agréable pendant l'année passée. Notre équipe reste également à votre disposition en 2020. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

 • NL/Accessoires ...FR/Accessoires

  NL/Tijdens deze vakantie periode houden we het eenvoudig en plaatsen we enkele basisproducten in de kijker. Eenvoudige producten, maar in veel gevallen onmisbaar... FR/Pendant cette période de vacance, nous faisons les choses simplement et plaçons quelque produits de base en évidence. Produits simples, mais qui dans beaucoup de cas sont indispensables...

 • NL/Cybercriminaliteit ... FR/La criminalité cybernétique

  NL/Cybercriminaliteit kan een bedrijf in grote problemen brengen: onbereikbaarheid van de site, gegevensverlies, imagoschade, …. FR/La criminalité cybernétique peut entrainer une société dans de sérieux problèmes : indisponibilité du site, pertes de données, e-réputation entachée ,…

 • Nl/ I/O oplossingen voor standaard en IIoT toepassingen - Network Management Software ... Fr/ Produits I/O et contrôleurs standards et pour IIoT - Network Management Software

  Nl/ In deze nieuwsbrief een overzicht van onze standaard en uitgebreide I/O en Controllers ... Fr/Dans ce bulletin découvrez nos produits I/O et contrôleurs standards et aussi plus spécifiques ...

 • Nl/ Ethernet Remote I/O - Data Communicatie voor de Power Industrie en de Railway Industrie ... Fr/I/O Ethernet à distance - Une gamme étendue pour l’industrie de l’Electricité et Ferroviaire

  Nl/ De Producten van Technolec en Moxa kunnen in verschillende verticale markten worden ondergebracht. Moxa heeft een focus op 6-tal verticale markten.... Fr/Les produits de Technolec et MOXA se retrouvent sur plusieurs marchés verticaux. Moxa a concentré ses produits sur 6 marchés différents.

 • Nl/Technolec werd door Microsoft geselecteerd ... Fr/Technolec a été sélectionné par Microsoft

  Nl/Technolec werd door Microsoft geselecteerd om deel te nemen aan hun IoT Solution Conferentie in Brussel. Kom dus naar Brussel voor deze Microsoft IoT in Action Solution Builder-conferentie op 9 mei 2019 om de nieuwste IoT-concepten en -trends te verkennen en profiteer ervan om kennis te maken met slimme gebouwen in de middag. ... Fr/Technolec a été sélectionné par Microsoft pour participer à leur Conférence sur la Solution IoT à Bruxelles. Venez donc le 9 mai 2019 à Bruxelles pour cette Microsoft IoT in Action Solution Builder-conferentie afin de découvrir le nouveau concept et la tendance IoT et profitez pour faire connaissance dans l’après-midi avec les bâtiments intelligents.

 • Nl/ IEC 62443-4-2 : Cybersecurity begint bij je eindapparaten ... Fr/ IEC 62443-4-2 : Cybersécurité commence avec les appareils individuels

  Nl/ Begin bij het begin en start bij uw eindapparaten, zoals switches, routers, AP's, ... , Maak ze veilig of koop producten waar het ingebakken zit. Of beter, waar de norm IEC 62443-4-2 op toegepast is. ... Fr/ Commençons par le commencement et démarrons avec les appareils individuels (comme commutateur, routeur, Point d’Accès, …) qui constituent le réseau. Rendez ces appareils conforme à la norme IEC 62443-4-2.

 • Nl/ Panel Computers and Displays for Tough Environments ... Fr/ Panel Computers and Displays for Tough Environments

  Nl/ De MPC-serie panelcomputers en MD-displays van Moxa zijn ontworpen in overeenstemming met wereldwijd aanvaarde normen voor gevaarlijke locaties. Goedgekeurde certificeringen zijn UL / cUL Klasse I Division 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2 voor explosieve omgevingen en DNV GL, ABS, LR, NK en CCS voor maritieme operaties... Fr/ La série des ordinateurs panneaux MPC et les écrans MD de Moxa ont été développés conformément aux normes des zones dangereuses mondialement reconnues. Les certifications validées sont UL / cUL Classe I Division 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2 pour environnement explosif par DNV GL, ABS, LR, NK et CCS pour les applications marines.

 • Nl/ Protocol gateways to convert IEC 101/104 and Modbus RTU/TCP ... Fr/ Protocol gateways to convert IEC 101/104 and Modbus RTU/TCP

  Nl/ Om de operationele efficiëntie voor elektriciteitsnetten continu te verbeteren, zijn systeemupgrades onvermijdelijk. Hoewel systeemupgrades een hele reeks uitdagingen met zich meebrengen, is de grootste test het vinden van een oplossing die naadloos een nieuw systeem integreert in het huidige communicatienetwerk met minimale kosten en moeite. De nieuwe protocolgateway van Moxa, de MGate 5114, is het antwoord op de vele vragen van veel operatoren... Fr/ Afin d’améliorer régulièrement l’efficacité opérationnelle du réseau électrique, les mises à jour des systèmes sont inévitables. Bien que la mise à jour des systèmes engendre une série de challenge, le plus grand de tous reste malgré tout, la recherche d’une solution infaillible pour l’intégration d’un nouveau système sur le réseau de communication existant, et ceci avec un coût minimum. La nouvelle passerelle de protocole de Moxa, le MGate 5114, est la réponse à un grand nombre de question pour beaucoup d’opérateur.

 • Nieuwe Railways Switches en Computers, Nieuwe Remote I/O, Media converters / Switches Ferroviaires, Ordinateurs Ferrioviaires, Remote I/O, Convertisseurs

  Nl/ Stay Online, Stay Productive, Stay Entertained: Treinreizigers verwachten tegenwoordig constant toegang tot internet en infotainment aan boord van treinen om te allen tijde productief te blijven en te entertainen. Spoorwegexploitanten moeten echter de uitdagingen van trillingen aan boord, schokken en elektrische ruis overwinnen om perfecte connectiviteit en netwerkbetrouwbaarheid te leveren terwijl ze onderweg zijn. ... Fr/ Stay Online, Stay Productive, Stay Entertained. De nos jours les voyageurs en train s’attendent dans les cabines à un accès à Internet et infotainment non interrompu afin de rester productif et de pour voir se distraire. Les exploitants des voies ferroviaires font face à de vrais challenges comme les vibrations à bord, les chocs et les bruits électriques qu’ils doivent gagner afin d’offrir une connectivité et une connexion réseau fiable et parfaite pendant le transport.

 • MOET IK EEN PROTOCOL CONVERTER GEBRUIKEN OF EEN SERIAL DEVICE SERVER ? / DOIS-JE UTILISER UN CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE OU BIEN UN SERVEUR DE PERIPHERIQUE SERIEL ?

  Nl/ Er is af en toe verwarring als men Modbus RTU seriële apparaten wil koppelen met een SCADA. Al dan niet gebruikt makend van het Ethernet-netwerk. Heeft men dan een specifieke protocolconversie gateway nodig? Of kan men een seriële device server gebruiken ? Fr/ Il y a parfois confusion quand il s’agit de raccorder une module sériel MODBUS RTU avec un SCADA. Que se soit ou non avec l’usage d’un réseau Ethernet. Avons nous besoin d’une passerelle de conversion de protocole? Ou bien est il possible d’utiliser un server de périphérique sériel ?

 • Protocol conversie helpt bij evolutie naar slimme fabriek / La conversion de protocole aide à l’évolution vers les productions intelligentes

  NL/ De transformatie naar smart factory gaat met de nodige uitdagingen gepaard. Vooral de onderlinge communicatie tussen systemen durft wel eens problemen op te leveren ... FR/ La transformation vers les usines intelligentes va de paire le relèvement de défit. En particulier pour les communication réciproques, celles-ci peuvent représenter un problème ...

 • BRENG UW IIOT-IDEEËN TOT LEVEN MET EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING. / DONNER JOUR A VOS IDEE IIOT AVEC UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

  Nl/BRENG UW IIOT-IDEEËN TOT LEVEN MET EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING..... Fr/DONNER JOUR A VOS IDEE IIOT AVEC UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

 • Medeling over onze nieuwsbrief in het kader van GDPR / Communication à propos de notre lettre d’information digitale dans le cadre de GDPR

  Nl/ De EU-wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) heeft een invloed op onze digitale samenwerking. Wij sturen u regelmatig een nieuwsbrief om onze nieuwe producten en activiteiten voor te stellen. Graag doen wij dit in de toekomst nog steeds ... ... Fr/ La législation Européenne GDPR (General Data Protection Regulation) a une interraction sur notre collaboration digitale. Nous vous envoyons régulièrement des lettres d’information digitales afin de vous présenter nos produits et nos activités. Nous aimerions continuer cette activité dans le futur ...