Technolec

 • Nl: M12 Unmanaged Ethernet Switches Fr/ M12 Switches Ethernet non manageables

  Nl: M12 Unmanaged Ethernet Switches Fr/ M12 Switches Ethernet non manageables

  Nl/ Met M12-connectoren voor robuuste verbindingen bieden de unmanaged Ethernet-switches uit de TN-5300A-serie optimale bescherming in zware omgevingsomstandigheden. Met 5 tot 8 Fast Ethernet M12 push-pull poorten, een geïsoleerd stroomingangsbereik van 24 tot 110 VDC, een robuuste gegoten behuizing en een breed bedrijfstemperatuurbereik van -40 tot 70°C biedt de TN-5300A serie een veelzijdige en betrouwbare oplossing voor industriële Ethernetnetwerken. Deze switcheserie bevat ook PoE-opties, die tot 30 W per poort kunnen leveren met een totaal PoE-budget van 50,2 W. Conform EN 50155 en EN 50121-4 ... Fr/ Avec des connecteurs M12 pour une connexion robuste, les switches Ethernet non manageables de la série TN-5300A, offrent une protection optimale dans les environnements difficiles. Avec 5 à 8 ports push-pull Fast Ethernet M12, une gamme d’alimentation isolée de 24 à 110 VDC, un boîtier robuste et une température de fonctionnement de -40 à 70 °C, la famille des TN-5300A, offre une solution fiable pour les réseaux Ethernet industriels . Ces switches comportent également des options PoE, jusqu'à 30 W par port, avec un budget PoE total de 50,2 W. Conforme EN 50155 et EN 50121-4

 • Nl/ Betrouwbare en slimme laadinfrastructuur ... Fr/ Infrastructure de recharge fiable et intelligente

  Nl/ Betrouwbare en slimme laadinfrastructuur ... Fr/ Infrastructure de recharge fiable et intelligente

  Nl/ Elektrisch rijden wordt de standaard. Vandaag kiezen consumenten nog voornamelijk voor plug-in hybride auto’s, maar dat is volgens deskundigen slechts een tussenfase op weg naar een volledig elektrisch wagenpark. Laadstations opschalen en efficiënter laten werken, wordt cruciaal. Het Scale EV Charging Station verandert de manier van opladen, want het koppelt alle lokale EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) aan een centrale kast. De Turbo Ring-technologie van Moxa, met een EDS-408A serie managed switch als kloppend hart, voorkomt elke panne of onderbreking in het net. ... Fr/ La conduite électrique deviendra la norme. Aujourd’hui, les consommateurs optent encore majoritairement pour des voitures hybrides rechargeables, mais selon les experts, il ne s’agit que d’une phase intermédiaire sur la voie d’une flotte entièrement électrique. Il sera crucial de développer les bornes de recharge et de les rendre plus efficaces. La station de recharge Scale EV change la façon de recharger, car elle connecte tous les EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) locaux à une armoire centrale. La technologie Turbo Ring de Moxa, avec un Switch manageable de la série EDS-408A en son cœur, empêche toute panne ou interruption du réseau.

 • Nl/ Time-Sensitive Networking (TSN)-netwerken Fr/ réseaux TSN (Time-Sensitive Networking) uniformes

  Nl/ Time-Sensitive Networking (TSN)-netwerken Fr/ réseaux TSN (Time-Sensitive Networking) uniformes

  Nl/ De Time-Sensitive Networking (TSN)-technologie verbindt IT- en OT-netwerken. Ze zorgt voor snelle netwerken en een naadloze integratie van nauwkeurige en tijdgevoelige gegevens in industriële processen, garandeert real-time communicatie en verhoogt de netwerkbeveiliging. Moxa heeft altijd al een passie gehad voor het ontwikkelen van innovatieve technologieën en oplossingen voor connectiviteit in industriële toepassingen. Moxa draagt ook zijn steentje bij aan de evolutie van TSN-technologieën en effent het pad naar Industrie 4.0 en Industrial Internet of Things (IIoT) met een uniforme en open standaard Ethernet-infrastructuur. Verder in het artikel twee toepassingen. ... Fr/ La technologie Time-Sensitive Networking (TSN) connecte les réseaux IT et OT. Il garantit une mise en réseau rapide et une intégration transparente des données précises et sensibles au facteur temps dans les processus industriels, garantit une communication en temps réel et augmente la sécurité du réseau. Moxa a toujours eu une passion pour le développement de technologies et de solutions innovantes pour la connectivité dans les applications industrielles. Moxa contribue également à l'évolution des technologies TSN et ouvre la voie à l'Industrie 4.0 et à l'Internet industriel des objets (IIoT) avec une infrastructure Ethernet standard unifiée et ouverte. Deux exemples d’applications plus loin dans l'article....

 • Nl/ Indumation in Kortrijk op 31 Jan & 1-2 Febr Fr/ Indumation à Courtrai du 31 Jan & 1-2 Fév

 • Network Infrastructure Brochure 2023

  Network Infrastructure Brochure 2023

  NL/ Moxa's netwerkoplossingen van de volgende generatie, faciliteren naadloze IT/OT-integratie en bieden verbeterde netwerkbeveiliging, schaalbare prestaties, solide betrouwbaarheid en vereenvoudigd beheer om uw operationele veerkracht en efficiëntie te vergroten. Moxa's oplossingen helpen u om u snel aan te passen aan trends en veranderingen door IT en OT verder te integreren. Eerder gesloten OT-communicatie wordt naar de cloud gebracht en meer IT-communicatie wordt naar werkvloer gebracht. FR/ Les solutions de réseau de nouvelle génération de Moxa facilitent l'intégration transparente des technologies de l'information et de la communication et offrent une sécurité de réseau renforcée, des performances évolutives, une fiabilité solide et une gestion simplifiée pour accroître la résilience et l'efficacité de vos opérations. Les solutions de Moxa vous aident à vous adapter rapidement aux tendances et aux changements en intégrant davantage les technologies de l'information et les technologies de l'information. Les communications OT auparavant fermées sont transférées dans le Cloud et davantage de communications IT sont transférées sur les lieux de travail.

 • Moxa, Your Trusted Serial Partner

  Moxa, Your Trusted Serial Partner

  NL/Maak je seriële apparatuur klaar voor integratie in toekomstige netwerken. “Ontdek hoe seriële apparatuur ook in de toekomst gebruikt kan worden.” ... FR/Préparez votre équipement série pour une intégration dans les futurs réseaux. "Découvrez comment l'équipement série peut être utilisé à l'avenir."

 • NL/ NIEUWE GENERATIE INDUSTRIAL UNMANAGED ETHERNET SWITCHEN van MOXA! FR/NOUVELLE GENERATION DE SWITCHES ETHERNET INDUSTRIELS de MOXA!

  NL/ NIEUWE GENERATIE INDUSTRIAL UNMANAGED ETHERNET SWITCHEN van MOXA!  FR/NOUVELLE GENERATION DE SWITCHES ETHERNET INDUSTRIELS de MOXA!

  NL/ Deze Industrial Unmanaged Ethernet Switchen bieden veel voor een laag budget. Robuust ontwerp: De EL-uitvoeringen zijn gebouwd met een stevige metalen behuizing die bestand is tegen extreme omgevingsomstandigheden, zoals schokken, trillingen en temperatuurwisselingen.... FR/ Ces Switches Ethernet industriels non manageable offrent beaucoup pour un petit budget. Conception robuste : Les versions EL sont construites avec un boîtier métallique robuste qui peut résister à des conditions environnementales extrêmes, telles que les chocs, les vibrations et les changements de température.

 • NL/ Upgrade uw IP-bewakingssysteem met PoE-switches .. FR/ Mettez votre système de surveillance IP à niveau avec des Switches PoE

  NL/ Upgrade uw IP-bewakingssysteem met PoE-switches .. FR/ Mettez votre système de surveillance IP à niveau avec des Switches PoE

  NL/ Tegenwoordig spelen bewakingssystemen een belangrijke rol bij het genereren van krachtige beveiligings- en verkeersinzichten. Dit soort systemen, die meestal continue uptime en functies voor snelle probleemoplossing vereisen, zijn niet alleen afhankelijk van robuuste IP-camera's maar ook van robuuste industriële netwerken. Daarom heeeft Moxa de EDS-4000/G4000-serie ontworpen met 802.3bt PoE++ met 90 W output en 2.5GbE bandbreedte. ... FR/ Aujourd'hui, les systèmes de surveillance jouent un rôle important dans la génération de puissantes informations sur la sécurité et le trafic. Nécessitant généralement une disponibilité continue et des fonctionnalités de dépannage rapide, ces types de systèmes reposent non seulement sur des caméras IP robustes, mais également sur des réseaux industriels robustes. C'est pourquoi Moxa a conçu la série EDS-4000/G4000 avec 802.3bt PoE++ avec une sortie de 90 W et une bande passante de 2,5 GbE.

 • NL/ 4 and 7-port industrial-grade USB 3.2 hubs FR/ 4 et 7-ports hubs USB 3.2 avec grade industriel

  NL/ 4 and 7-port industrial-grade USB 3.2 hubs  FR/ 4 et 7-ports hubs USB 3.2 avec grade industriel

  L/ 4 and 7-port industrial-grade USB 3.2 hubs ... FR/ 4 et 7-ports hubs USB 3.2 avec grade industriel

 • NL/ Industrial Unmanaged GIGABIT Ethernet Switches... FR/ Switches Ethernet Industriels Non-manageables GIGABIT

  NL/ Industrial Unmanaged GIGABIT Ethernet Switches... FR/ Switches Ethernet Industriels Non-manageables GIGABIT

  NL/ Industrial Unmanaged GIGABIT Ethernet Switches in Metalen behuizing ... FR/ Switches Ethernet Industriels Non-manageables GIGABIT en boitier métallique

 • NL/ 802.11ac Wi-Fi Industrial Wireless Solution ... FR/ 802.11ac Wi-Fi Solution sans fil industrielle

  NL/ 802.11ac Wi-Fi Industrial Wireless Solution ... FR/ 802.11ac Wi-Fi  Solution sans fil industrielle

  NL/ De nieuwste generatie AWK AP/Bridge/Client-producten van Moxa zijn ontworpen om mobiele systemen uitgerust met complexe sensoren en camera’s eenvoudig te integreren en topprestaties te leveren om te voldoen aan de eisen voor betrouwbare en toekomstbestendige systemen. ... FR/ La nouvelle génération de produit AWK AP/Bridge/Client de Moxa a été développé pour intégrer facilement des systèmes mobiles équipés de capteurs et de caméras complexes et fournir des performances optimales pour répondre aux exigences de systèmes fiables et évolutifs.

 • NL/ Maak je seriële apparatuur klaar voor integratie in toekomstige netwerken...FR/ Préparez votre équipement sériels pour une intégration dans les futurs réseaux

  NL/ Maak je seriële apparatuur klaar voor integratie in toekomstige netwerken...FR/ Préparez votre équipement sériels pour une intégration dans les futurs réseaux

  NL/ Maak je seriële apparatuur klaar voor integratie in toekomstige netwerken. “Ontdek hoe seriële apparatuur ook in de toekomst gebruikt kan worden.” ... FR/ Préparez votre équipement sériels pour une intégration dans les futurs réseaux. “Découvrez comment l'équipement sériel peut également être utilisé à l'avenir."

 • NL/ Prijzen stijgen op 1-1-2023 ... FR/ Augmentation de prix au 1-1-2023

  NL/ Prijzen stijgen op 1-1-2023 ... FR/ Augmentation de prix au 1-1-2023

  NL/ Op 1 januari 2023 stijgen de prijzen van Moxa aanzienlijk. Bestellingen geplaatst in 2022 met levering in Q1 2023 genieten nog van de huidige prijzen. ... FR/ Au 1 janvier2023 les prix de Moxa augmenterons d’une manière significative. Les commande placée en 2022 avec livraison en Q1 2023 bénéficie encore des prix actuels.

 • NL/ Bouw slimmere en veiliger bewakingsnetwerken met de nieuwe EDS-4000/G4000 Ethernet Switchen FR/ Construisez intelligemment et en sécurité vos réseaux de surveillance avec les nouveaux switches Ethernet EDS-4000/G4000

  NL/ Bouw slimmere en veiliger bewakingsnetwerken met de nieuwe EDS-4000/G4000 Ethernet Switchen FR/ Construisez intelligemment et en sécurité vos réseaux de surveillance avec les nouveaux switches Ethernet EDS-4000/G4000

  NL/ Tegenwoordig spelen bewakingssystemen een belangrijke rol bij bewaken van de openbare veiligheid en bij het beheren en opvolgen van het verkeer op de openbare wegen. Dit soort systemen, die meestal continue uptime vereisen evenals de mogelijkheden moeten bezitten voor snelle troubleshooting, zijn niet alleen afhankelijk van robuuste IP-camera's, maar ook van robuuste industriële netwerken. Daarom heeft Moxa de EDS-4000/G4000 switchen ontwikkeld met 802.3bt PoE++ die 90 W output leveren en die tot 2,5 GbE-bandbreedte ondersteunen. PoE-switches vereenvoudigen installatie en onderhoud, en hebben ook de mogelijkheid om het netwerk in de controlekamer te visualiseren en om netwerkredundantie op te bouwen.... FR/ Aujourd'hui, les systèmes de surveillance jouent un rôle important dans le contrôle de la sécurité publique et la gestion et la surveillance du trafic sur les routes publiques. Ces types de systèmes, qui nécessitent généralement une disponibilité continue ainsi que des capacités de dépannage rapide, dépendent non seulement de caméras IP robustes, mais également de réseaux industriels robustes. C'est pourquoi Moxa a développé les commutateurs EDS-4000/G4000 avec 802.3bt PoE++ qui offrent une sortie de 90 W et prennent en charge jusqu'à 2,5 GbE de bande passante. Les switches PoE simplifient l'installation et la maintenance, et ont également la capacité de visualiser le réseau dans la salle de contrôle et de créer une redondance de réseau.

 • NL/ Essentiële tips voor het bouwen van toekomstbestendige industriële netwerken FR/ Conseils essentiels pour construire des réseaux industriels à l'épreuve du temps

  NL/ Essentiële tips voor het bouwen van toekomstbestendige industriële netwerken FR/ Conseils essentiels pour construire des réseaux industriels à l'épreuve du temps

  NL/ Terwijl bedrijven naar de toekomst kijken, moeten industriële netwerken evolueren en zich aanpassen. Lees onze gids met tips om je netwerk probleemloos toekomstbestendig te maken. ... FR/ Alors que les entreprises se tournent vers l'avenir, les réseaux industriels doivent évoluer et s'adapter. Lisez notre guide de conseils pour pérenniser facilement votre réseau.

 • NL/Seriële-naar-Ethernet-communicatie optimaliseren voor slimme productie... FR/Optimisation des communications séries vers Ethernet pour la fabrication intelligente

  NL/Seriële-naar-Ethernet-communicatie optimaliseren voor slimme productie... FR/Optimisation des communications séries vers Ethernet pour la fabrication intelligente

  NL/ Al tientallen jaren levert seriële communicatie betrouwbare connectiviteit in veel fabriekstoepassingen. Hoewel Ethernet-communicatie tegenwoordig populairder is, vertrouwt een grote verscheidenheid aan oudere apparatuur nog steeds op seriële communicatie... FR/ Pendant des décennies, les communications séries ont fourni une connectivité fiable dans de nombreuses applications d'usine. Bien que la communication Ethernet soit plus populaire aujourd'hui, une grande variété d'équipements plus anciens s'appuie toujours sur la communication série.

 • NL/ KANT EN KLAAR voor Azure: AIG-301 Series IIoT-gateways worden geleverd met integratie van Azure IoT Edge FR/ PRÊT pour Azure: Les passerelles IIoT AIG-301 est livrées avec l’intégration Azure IoT Edg

  NL/ KANT EN KLAAR voor Azure: AIG-301 Series IIoT-gateways worden geleverd met integratie van Azure IoT Edge FR/ PRÊT pour Azure: Les passerelles IIoT AIG-301 est livrées avec l’intégration Azure IoT Edg

  NL/ De geavanceerde IIoT-gateways van de AIG-301-serie zijn ontworpen voor industriële IoT-toepassingen, met name voor gedistribueerde en onbemande locaties in zware bedrijfsomgevingen. ... FR/ Les passerelles IIoT avancées de la série des AIG-301 sont conçues pour les applications IoT industrielles, en particulier pour les sites distribués et sans personnel dans des environnements professionnels lourds.

 • NL/ AIG-301 Series IIoT-gateways worden geleverd met integratie van Azure IoT Edge .. FR/ La série des passerelles IIoT AIG-301 est livrée avec l’intégration de Azure IoT Edge ..

  NL/ AIG-301 Series IIoT-gateways worden geleverd met integratie van Azure IoT Edge .. FR/ La série des passerelles IIoT AIG-301 est livrée avec l’intégration de Azure IoT Edge ..

  NL/ De geavanceerde IIoT-gateways van de AIG-301-serie zijn ontworpen voor industriële IoT-toepassingen, met name voor gedistribueerde en onbemande locaties in zware bedrijfsomgevingen. ThingsPro Edge en Azure IoT Edge-software zijn vooraf geïnstalleerd en naadloos geïntegreerd met de AIG-301-serie om gemakkelijke, betrouwbare en toch veilige sensor-naar-cloud-connectiviteit mogelijk te maken voor data-acquisitie en apparaatbeheer met behulp van de Azure Cloud-oplossing. Met het gebruik van het hulpprogramma ThingsPro Proxy is de implementatie van het apparaat eenvoudiger dan ooit. .. FR/ Les passerelles IIoT avancées de la série AIG-301 sont conçues pour les applications IoT industrielles, en particulier pour les sites distant et sans personnel dans les environnements professionnels lourds. Les logiciels ThingsPro Edge et Azure IoT Edge sont préinstallés et intégrés de manière transparente à la série AIG-301 afin de permettre une connectivité capteur-Cloud simple, fiable et sécurisée, pour l'acquisition des données et la gestion des appareils à l'aide de la solution Azure Cloud. Grâce au programme d’aide ThingsPro Proxy, l’implémentation des appareils est plus simple que jamais.

 • NL/ Realiseer Betrouwbare IIOT met een klein budget .. FR/ Réalisez vos projets IIoT en tout fiabilité et à petit budget ..

  NL/ Realiseer Betrouwbare IIOT met een klein budget .. FR/ Réalisez vos projets IIoT en tout fiabilité et à petit budget ..

  NL/ Moxa's robuuste, zeer compacte, Arm-gebaseerde UC-2100-computers zijn betrouwbare en veilige IIoT-gateways met Ethernet en ESD-beveiligde seriële poorten. De MTBF is hoog (tot 1.600.000 uur) en de vooraf geïnstalleerde, op Debian gebaseerde Moxa Industrial Linux wordt geleverd met 10-jarige levenscyclusondersteuning. Dit maakt de computers ideaal voor industriële scenario's met beperkte kosten en beperkte ruimte... FR/ Les ordinateurs UC-2100 robustes et très compacts basés sur Arm de Moxa sont des passerelles IIoT fiables, sécurisées avec des ports série Ethernet et sécurisés ESD. La MTBF est élevée (jusqu'à 1 600 000 heures) et le Linux industriel de Moxa (MIL) préinstallé basé sur Debian est livré avec une prise en charge du cycle de vie de 10 ans. Cela rend ces ordinateurs idéaux pour les scénarios industriels avec des coûts et espace limités.

 • NL/ Het realiseren van Netwerkbeveiliging voor industriële automatisering... FR/ Réalisation de la Sécurité de Réseau pour l’automatisation industrielle...

  NL/ Het realiseren van Netwerkbeveiliging voor industriële automatisering... FR/ Réalisation de la Sécurité de Réseau pour l’automatisation industrielle...

  NL/Visualiseer de beveiligingsstatus van uw apparaten en netwerk: Met MXview netwerkbeheersoftware visualiseert u eenvoudig de status van uw industriële netwerken. Met de Security View-functie van Moxa kunt u controleren of de netwerkapparaten van Moxa zijn geconfigureerd om te voldoen aan de beveiligingsniveaus die door uw beveiligingsbeleid worden voorgesteld... FR/ La visualisation du niveau de sécurité de vos modules et du réseau : Grâce à MXview, logiciel de gestion de réseau vous pouvez visualiser de manière simple le statut de vos réseaux industriels. Avec la fonction de visualisation de sécurité de MOXA vous pouvez contrôler si les modules de MOXA de votre réseau sont configurés pour répondre au niveaux de sécurité qui sont suggérés.

 • NL/ Maak van complex IP-beheer verleden tijd ... FR/ Faites de la gestion complexe de l’IP, une chose du passé

  NL/ Maak van complex IP-beheer verleden tijd ... FR/ Faites de la gestion complexe de l’IP, une chose du passé

  NL/ Naadloze connectiviteit is de weg vooruit voor productiesystemen. Het uitvoeren van de benodigde IP-configuraties bij het introduceren van nieuwe apparaten is echter complex en foutgevoelig, en beveiligingsproblemen blijven altijd een punt van zorg. De NAT-102 Series Network Address Translation (NAT)-apparaten van Moxa zijn ontworpen om het complexe IP-beheer tot het verleden te maken... FR/ La connectivité transparente est la voie à suivre pour les systèmes de production. Cependant, effectuer les configurations IP nécessaires lors de l'introduction de nouveaux appareils est complexe et sujet aux erreurs, et les problèmes de sécurité restent une préoccupation. Les dispositifs de translation d'adresses réseau (NAT) de la série NAT-102 de Moxa sont conçus pour faire de la gestion complexe de l’IP, une chose du passé.

 • NL/ Een nieuwe generatie Industrial Ethernet Switchen ... FR/Une nouvelle génération de Switches Ethernet industriels ...

  NL/ Een nieuwe generatie Industrial Ethernet Switchen ... FR/Une nouvelle génération de Switches Ethernet industriels ...

  NL/ De EDS-G4000-serie is uitgerust met 8 tot 14 Gigabit Ethernet-poorten, ideaal voor het upgraden van een bestaand netwerk naar Gigabit-snelheid of het creëren van een compleet nieuwe Gigabit-backbone. Gigabit-transmissiesnelheid verhoogt de bandbreedte voor superieure prestaties en draagt ​​snel grote hoeveelheden triple-play-services over een netwerk over... FR/ La série EDS-G4000 est équipée de 8 à 14 ports Ethernet Gigabit, idéal pour mettre à niveau un réseau existant vers la vitesse Gigabit ou créer une toute nouvelle dorsale Gigabit. La vitesse de transmission Gigabit augmente la bande passante pour des performances supérieures et transfère rapidement de grandes quantités de services triple-play sur un réseau...

 • NL/ Optische vezel versus koper: de belangrijkste kenmerken ... FR/Fibre optique par rapport à la connexion cuivre: les points importants

  NL/ Optische vezel versus koper: de belangrijkste kenmerken ... FR/Fibre optique par rapport à la connexion cuivre: les points importants

  NL/Het tot stand brengen van betrouwbare connectiviteit is de sleutel tot het implementeren van industriële IoT-systemen. Om u te helpen bij uw huidige of toekomstige industriële IoT-activiteiten, hebben we onlangs een white paper geschreven met de titel 'Optische vezel versus koper: de belangrijkste kenmerken'. Deze white paper geeft inzicht in de fundamentele verschillen tussen glasvezel- en koperen Ethernet-kabels en geeft specifieke toepassingsvoorbeelden in de sectoren "intelligent transport" en "hernieuwbare energie". Klik hiernaast om deze whitepaper direct te downloaden. ... FR/ La mise en place d’une connectivité fiable est essentiel à la mise en œuvre de systèmes IoT industriels. Pour vous aider dans votre activité IoT industrielle actuelle ou future, nous avons récemment écrit un livre blanc intitulé 'Fibre optique par rapport au cuivre : les principales caractéristiques'. Ce livre blanc donne un aperçu des différences fondamentales entre les câbles Ethernet à fibre optique et en cuivre et fournit des exemples d’application spécifiques dans les secteurs du « transport intelligent » et des « énergies renouvelables ». Cliquez ici pour télécharger ce livre blanc directement.

 • NL/ Tips voor het implementeren van draadloze netwerken voor AS-Systemen (Automated Storage) en AGV-Systemen (Automated Guided Vehicles) ... FR/Conseils pour mise en œuvre de réseaux sans fil pour les systèmes AS (Automated Storage) et AGV (Automated Guided Vehicles)

  NL/ Tips voor het implementeren van draadloze netwerken voor AS-Systemen (Automated Storage) en AGV-Systemen (Automated Guided Vehicles) ... FR/Conseils pour mise en œuvre de réseaux sans fil pour les systèmes AS (Automated Storage) et AGV (Automated Guided Vehicles)

  Nl/ Tips voor het implementeren van draadloze netwerken voor AS-Systemen (Automated Storage) en AGV-Systemen (Automated Guided Vehicles) ... FR/ Conseils pour mise en œuvre de réseaux sans fil pour les systèmes AS (Automated Storage) et AGV (Automated Guided Vehicles)

 • NL/ Weersinformatiesystemen maken het veiliger op de weg. Tenminste, ALS ze betrouwbaar zijn... FR/ Les systèmes d'information météorologique rendent la route plus sûre.

  NL/ Weersinformatiesystemen maken het veiliger op de weg. Tenminste, ALS ze betrouwbaar zijn... FR/ Les systèmes d'information météorologique rendent la route plus sûre.

  NL/ Weersinformatiesystemen maken het veiliger op de weg. Tenminste, ALS ze betrouwbaar zijn - Industriële cybersecurity is ieders verantwoordelijkheid geworden en vraagt om een nieuwe manier van denken - MIRO – Compacte, Eenvoudige en Veilige Router ... FR/ Les systèmes d'information météorologique rendent la route plus sûre. Du moins, SI ils sont fiables - La cybersécurité industrielle est devenue l'affaire de tous et nécessite un nouveau mode de pensée - MIRO – Routeur compact, simple et sécurisé

 • NL/ Gecentraliseerd netwerkbeheer om netwerkuptime te garanderen ... FR/ Gestion centralisée de réseau pour assurer la disponibilité

  NL/ Gecentraliseerd netwerkbeheer om netwerkuptime te garanderen ... FR/ Gestion centralisée de réseau pour assurer la disponibilité

  NL/ Fabrikanten met faciliteiten verspreid over meerdere locaties hebben uitgebreide netwerken nodig om de efficiëntie te behouden. Om dergelijke grote en verspreide netwerken te beheren, is een volledig overzicht van het netwerk vanaf een centrale locatie essentieel... FR/ Les fabricants dont les installations sont réparties sur plusieurs sites ont besoin de réseaux étendus pour maintenir leur efficacité. Pour gérer des réseaux aussi vastes et dispersés, une vue d'ensemble complète du réseau à partir d'un emplacement central est essentielle...

 • NL/ BETROUWBARE WI-FI CONNECTIVITEIT VERBETERT PRODUCTIVITEIT EN EFFICIËNTIE ... FR/ LA CONNECTIVITÉ WI-FI FIABLE AMÉLIORE PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

  NL/ BETROUWBARE WI-FI CONNECTIVITEIT VERBETERT PRODUCTIVITEIT EN EFFICIËNTIE ... FR/ LA CONNECTIVITÉ WI-FI FIABLE AMÉLIORE PRODUCTIVITÉ ET EFFICACITÉ

  NL/ Machinebouwers en systeemintegratoren gaan vaak op zoek naar compacte en robuuste Wi-Fi toestellen, die ze in hun machines en systemen kunnen integreren om een stabiele en betrouwbare werking te garanderen... FR/ Les constructeurs de machines et les intégrateurs de systèmes recherchent souvent des appareils Wi-Fi compacts et robustes qu'ils peuvent intégrer à leurs machines et systèmes pour garantir un fonctionnement stable et fiable...

 • NL/ Making the Invisible Visible - Modbus-to-BACnet Gateway - Modular Industrial Router ... FR/ Making the Invisible Visible - Passerelle Modbus-vers-BACnet - Routeur Industriel et Modulaire

  NL/ Making the Invisible Visible - Modbus-to-BACnet Gateway - Modular Industrial Router ... FR/ Making the Invisible Visible - Passerelle Modbus-vers-BACnet - Routeur Industriel et Modulaire

  NL/ AGV- (Automated Guided Vehicle) en AS/RS-systemen(Automated storage and retrieval system)worden beschouwd als "bedrijfskritische" activa. Een onstabiel draadloos signaal kan de werking van deze systemen gemakkelijk verstoren. Om een continue werking te garanderen, is een betrouwbare draadloze oplossing met naadloze Wi-Fi-connectiviteit en eenvoudig netwerkbeheer een absolute must. ... FR/ AGV- (Automated Guided Vehicle) et système AS/RS (Automated storage and retrieval system) sont considérés comme des actifs «critiques pour l'entreprise». Un signal sans fil instable peut facilement perturber le fonctionnement de ces systèmes. Afin de garantir un fonctionnement continu, une solution sans fil fiable avec une connectivité Wi-Fi transparente et une gestion facile du réseau, tout ceci est un must absolu.

 • NL/ Palm Sized Computer Series - A Tiny but Mighty Ethernet Switch - Modbus-to-BACnet Gateway ... FR/ Ordinateurs ultra compacts avec technologie Arm - Un petit mais puissant switch Ethernet - Passerelle Modbus-vers-BACnet

  NL/ Palm Sized Computer Series - A Tiny but Mighty Ethernet Switch - Modbus-to-BACnet Gateway ... FR/ Ordinateurs ultra compacts avec technologie Arm - Un petit mais puissant switch Ethernet - Passerelle Modbus-vers-BACnet

  NL/ Terwijl de industrie blijft evolueren en verbeteren, veranderen de vereisten van de netwerkinfrastructuur voortdurend bij het renoveren of uitbreiden van faciliteiten. Wanneer deze veranderingen plaatsvinden, zijn er vaak ruimtebeperkingen voor het installeren van producten in bestaande kasten of machines. ... FR/ Alors que l'industrie continue à évoluer et de s'améliorer, les exigences en matière d'infrastructure de réseau changent constamment lors de la rénovation ou de l'agrandissement des installations. Lorsque ces changements se produisent, il y a souvent des contraintes d'espace pour l'installation de produits dans les armoires ou machines existantes.

 • NL/ Combo Serial-to-Ethernet Device Servers - Secure Serial-to-Ethernet Device Servers - Modular industrial router ... FR/Serveurs de périphériques combinés Série-Ethernet - Serveurs de périphériques Sécurisés Série-Ethernet- Routeurs/Passerelles Industriels Modulaires

  NL/ Combo Serial-to-Ethernet Device Servers - Secure Serial-to-Ethernet Device Servers - Modular industrial router ... FR/Serveurs de périphériques combinés Série-Ethernet - Serveurs de périphériques Sécurisés Série-Ethernet- Routeurs/Passerelles Industriels Modulaires

  NL/ Onze standaard serial-to-ethernet device Servers zijn ondertussen wel goed gekend. Maar misschien zijn onze Combo Serial-to-Ethernet Device Servers nog niet zo goed gekend. Een klein overzichtje: ... FR/ Nos serveurs de périphériques série vers Ethernet standard sont désormais bien connus. Mais peut-être que nos serveurs de périphériques combinés série-Ethernet ne le sont pas encore. Voici un petit aperçu: ...

 • NL/ Cybersecurity is meer dan ooit belangrijk - Nieuwe gigabit smart ethernet switch ... FR/ La sécurité cybernétique est importante plus que jamais - Switches Ethernet industriels intelligents 14+2G-port Gigabit

  NL/ Cybersecurity is meer dan ooit belangrijk - Nieuwe gigabit smart ethernet switch ... FR/ La sécurité cybernétique est importante plus que jamais - Switches Ethernet industriels intelligents 14+2G-port Gigabit

  NL/ Cybercriminaliteit kan een bedrijf in grote problemen brengen: onbereikbaarheid van de site, gegevensverlies, imagoschade, …. Een goede beveiliging is cruciaal, niet alleen voor grote bedrijven, maar zeker ook voor KMO’s en de kleinere zelfstandigen. Door de groeiende populariteit van industriële IoT (IIoT) worden steeds meer apparaten verbonden met netwerken. Daardoor verhoogt het risico op cybercriminaliteit en beveiligingsbedreigingen. ... FR/ La cybercriminalité peut engendrer de graves problèmes pour une entreprise: inaccessibilité du site, perte de données, dégradation d'image,…. Une bonne sécurité est cruciale, non seulement pour les grandes entreprises, mais certainement aussi pour les PME et les petits indépendants. En raison de la popularité croissante de l'IoT industriel (IIoT), de plus en plus d'appareils sont connectés aux réseaux. Cela augmente le risque de cybercriminalité et de menaces pour la sécurité.

 • 01-2021: Modbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IP gateways - Arm Cortex-A8 1 GHz palm-sized IIoT gateway - Substation Computer

  01-2021: Modbus RTU/ASCII/TCP-to-BACnet/IP gateways - Arm Cortex-A8 1 GHz palm-sized IIoT gateway - Substation Computer

  NL/ De MGate 5217I-serie bestaat uit 2-poorts BACnet-gateways die Modbus RTU / ACSII / TCP naar BACnet / IP-protocol kunnen converteren. Afhankelijk van de grootte en de schaal van het netwerk, bieden de gateways 600-punts- en 1200-puntsmodellen. Alle modellen zijn robuust, kunnen op een DIN-rail worden gemonteerd, werken bij extreme temperaturen en bieden ingebouwde 2 kV-isolatie voor seriële signalen... FR/La série des passerelles MGate 5217I est pourvue de 2-ports BACnet qui peuvent convertir le Modbus RTU / ACSII / TCP vers BACnet / IP-protocol. En fonction de la taille et de l'étendue du réseau, les passerelles proposent des modèles à 600 points et à 1200 points. Tous les modèles sont robustes, peuvent être montés sur un rail DIN, ils fonctionnent à des températures extrêmes et offrent une isolation intégrée de 2 kV pour les signaux série.

 • NL/ Robuuste AIoT Edge-computers ontworpen voor moeilijke omgevingen ... FR/ Ordinateurs AIoT Edge robustes conçus pour les environnements difficiles

  NL/ Robuuste AIoT Edge-computers ontworpen voor moeilijke omgevingen ... FR/ Ordinateurs AIoT Edge robustes conçus pour les environnements difficiles

  NL/ De robuuste edge-computers uit de MC-1220-serie zijn voorzien van een krachtige Intel® Core ™ i7 / i5 / i3-processor en meerdere uitbreidingsinterfaces. De uitbreidingsinterfaces kunnen hardwareversnellers bevatten, zoals VPU's, en ondersteunen Intel® OpenVINO ™ toolkit voor AIoT applicatie-ontwikkeling. Ontworpen op basis van Moxa's uitgebreide expertise in het bouwen van robuuste computerplatforms, kunnen de computers werken in een -40 tot 70°C breed bedrijfstemperatuurbereik en zijn ze C1D2 / ATEX Zone 2-gecertificeerd. ... FR/ Les ordinateurs robustes de la série MC-1220 disposent d'un puissant processeur Intel® Core ™ i7 / i5 / i3 et de plusieurs interfaces d'extension. Les interfaces d'extension peuvent inclure des accélérateurs matériels tels que des VPU et prendre en charge la boîte à outils Intel® OpenVINO ™ pour le développement d'applications AIoT. Conçus sur la base de la vaste expertise de Moxa dans la construction de plates-formes informatiques robustes, les ordinateurs peuvent fonctionner dans une large plage de températures de fonctionnement de -40 à 70 ° C et sont certifiés C1D2 / ATEX Zone 2.

 • Nl/ PROFINET Over Industrial WLAN Infrastructure ... FR/ PROFINET, dans les réseaux sans fil

  Nl/ PROFINET Over Industrial WLAN Infrastructure ... FR/ PROFINET, dans les réseaux sans fil

  NL/ PROFINET Over Industrial WLAN Infrastructure : Dit document vertelt over de protocolvereisten, de overwegingen bij de implementatie, de uitdagingen en de oplossingen van Moxa in het kader van PROFINET in draadloze netwerken. .. FR/ PROFINET, dans les réseaux sans fil : Ce document a pour but de communiquer les exigences du protocole, les considérations de déploiement, et défis et solutions de Moxa pour prendre en charge l'un des protocoles de communication industriels les plus populaires, PROFINET, dans les réseaux sans fil. ..

 • NL/ EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN .. FR/ UNE PLATEFORME POUR LES SOLUTIONS DE PROJET MODULAIRE DE RESEAU

  NL/ EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN .. FR/ UNE PLATEFORME POUR LES SOLUTIONS DE PROJET MODULAIRE DE RESEAU

  NL/ MDS-G4000 Series: 12/20/28-port Layer2 full Gigabit modular managed Ethernet switches; EÉN PLATFORM VOOR TOEKOMSTGERICHTE MODULAIRE NETWERKOPLOSSINGEN ... FR/ MDS-G4000 Series: 12/20/28-port Layer2 full Gigabit modular managed Ethernet switches; UNE PLATEFORME POUR LES SOLUTIONS DE PROJET MODULAIRE DE RESEAU ...

 • NL/ Industriële 5/8-poort Unmanaged Ethernet Switches​ .. FR/ Switches industriels non manageables à 5/8-poort ​

  NL/ Industriële 5/8-poort Unmanaged Ethernet Switches​ .. FR/ Switches industriels non manageables à 5/8-poort ​

  NL: We denken dat deze switchen uitermate interessant zijn op technisch vlak en zeker ook op commercieel vlak. Deze switchen kunnen voor zeer velen van dienst zijn omdat er een steeds grotere noodzaak is aan meer ethernet poorten... FR/ Nous pensons que ces switches sont particulièrement intéressants d’un point de vue technique et sûrement aussi d’un point de vue commercial. Ces switches peuvent être utiles à de nombreux utilisateurs parce que la demande de ports Ethernet se fait de plus en plus grande.

 • NL/ Verleng de afstand van Ethernet over glasvezel ... FR/ Extension de la distance de l’Ethernet grâce à la fibre optique

  NL/ Verleng de afstand van Ethernet over glasvezel ... FR/ Extension de la distance de l’Ethernet grâce à la fibre optique

  NL/ Verleng de afstand van Ethernet over glasvezel - Micro Website: Breid uw netwerk uit met gemak en betrouw - Kleine pareltjes uit het gamme van Moxa... FR/ Extension de la distance de l’Ethernet grâce à la fibre optique - Etendre votre réseau avec facilité et en toute confiance - Les petites perles de la gamme de Moxa ...

 • NL/Covid-19 - Uw Ethernet Netwerk kostenefficiënt uitbreiden - Intrusion Protection System FR/Covid-19 - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière - Intrusion Protection System

  NL/Covid-19 - Uw Ethernet Netwerk kostenefficiënt uitbreiden - Intrusion Protection System FR/Covid-19 - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière - Intrusion Protection System

  NL/Kennisgeving van Overmacht toegeschreven aan de coronavirus-epidemie (officieel bekend als COVID-19) - Uw Ethernet Netwerk op een kostenefficiënte wijze uitbreiden: HET KAN ! - Binnenkort in het gamma: IPS (Intrusion Protection System) producte. ... FR/ Notification de force majeure attribuée à l’épidémie due au virus corona. (officiellement connu sous le nom COVID-19). - Etendre votre réseau Ethernet avec efficience financière : C’EST POSSIBLE! - Bientôt dans le gamme : les produits IPS (Intrusion Protection System).

 • NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software. Vanaf nu gratis - Industriële Protocol Gateways FR/ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software. A partir de maintenant gratuit - Les passerelles de protocoles industriels

  NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software. Vanaf nu gratis - Industriële Protocol Gateways FR/ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software. A partir de maintenant gratuit - Les passerelles de protocoles industriels

  NL/ ThingsPro 2: IIoT Gateway en Device Management Software !! Vanaf nu gratis !! Om de ontwikkeling van uw industriële IoT-toepassingen te versnellen heeft Moxa de ThingsPro Gateway Software ontwikkeld. Deze gateway software vereenvoudigt de transfer van Modbus data naar MQTT/Cloud. ThingPro heeft ook geintegreerde clients voor populaire cloud platformen zoals Aliyun, AWS en Azure. Er is ook de beschikbaarheid van RESTful API en Modbus API. ... FR/ ThingsPro 2: IIoT Gateway et Device Management Software !! A partir de maintenant gratuit !! Pour accélérer le développement de vos applications IoT industrielles, Moxa a développé le logiciel de passerelle ThingsPro. Ce programme de passerelle facilite de transfert des données Modbus vers le MQTT/Cloud. ThingPro a également des clients intégrés pour les plateformes les plus populaires comme Aliyun, AWS et Azure. Il y a aussi la disponibilité des API RESTful et API Modbus...

 • NL/ Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen - Modbus RTU naar Modbus TCP - Modbus RTU naar Profinet FR/Applications IIoT cellulaires et WiFi - Modbus RTU vers Modbus - Modbus RTU vers Profinet

  NL/ Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen - Modbus RTU naar Modbus TCP - Modbus RTU naar Profinet  FR/Applications IIoT cellulaires et WiFi - Modbus RTU vers Modbus - Modbus RTU vers Profinet

  NL/ De guide voor Cellulaire en Wifi IIoT Toepassingen is nu beschikbaar. Je zal o.a. onderstaande onderwerpen kunnen lezen: - Wat is een IIoT Gateway en Wanneer heb ik er één nodig ? - Vijf belangrijke factoren bij het kiezen van de juiste draadloze IIoT Gateway. - Een vergelijking van de verschillende draadloze technologieën. - Meerdere concrete toepassingen... FR/ Le guide pour les applications IIoT cellulaires et WiFi est maintenant disponible. Vous pourrez, entre autres, lire sur les sujets suivants: - Qu’est-ce qu’une passerelle IIoT et quand en ai-je besoin d’une? - Cinq facteurs importants dans le juste choix d’une passerelle IIoT. - Une comparaison entre les différentes technologies sans fil. - Plusieurs applications concrètes.

 • NL/Belangrijkste overwegingen om een unmanaged switch te selecteren. Een Nieuwe Generatie Unmanaged Switchen. FR/Considérations à prendre en compte pour choisir un switch non manageable.

  NL/Belangrijkste overwegingen om een unmanaged switch te selecteren. Een Nieuwe Generatie Unmanaged Switchen. FR/Considérations à prendre en compte pour choisir un switch non manageable.

  NL/Unmanaged switches zijn de hoeksteen voor industriële toepassingen geworden, met name voor kleine tot middelgrote bedrijven. Afgezien van het feit dat ze een interessante prijs hebben, zijn ze het best geschikt voor basistoepassingen omdat ze eenvoudig te implementeren zijn.... FR/Les switches non manageables sont devenus la pierre d’achoppement pour les applications industrielles, en particulier pour les petites et moyennes entreprises. A part le fait qu’ils ont un prix intéressant, ils conviennent le mieux pour les applications de base de par le fait qu’ils sont simples à implémenter...

 • NL/Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar. FR/Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

  NL/Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar. FR/Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

  NL/Wij danken u voor de aangename samenwerking in het afgelopen jaar. Ook in 2020 staan we met ons team voor u klaar. Wij wensen u prettige eindejaarsfeesten en een gezond nieuw jaar... FR/ Nous vous remercions pour la coopération agréable pendant l'année passée. Notre équipe reste également à votre disposition en 2020. Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année et un nouvel an en bonne santé.

 • NL/Accessoires ...FR/Accessoires

  NL/Accessoires ...FR/Accessoires

  NL/Tijdens deze vakantie periode houden we het eenvoudig en plaatsen we enkele basisproducten in de kijker. Eenvoudige producten, maar in veel gevallen onmisbaar... FR/Pendant cette période de vacance, nous faisons les choses simplement et plaçons quelque produits de base en évidence. Produits simples, mais qui dans beaucoup de cas sont indispensables...

 • NL/Cybercriminaliteit ... FR/La criminalité cybernétique

  NL/Cybercriminaliteit ... FR/La criminalité cybernétique

  NL/Cybercriminaliteit kan een bedrijf in grote problemen brengen: onbereikbaarheid van de site, gegevensverlies, imagoschade, …. FR/La criminalité cybernétique peut entrainer une société dans de sérieux problèmes : indisponibilité du site, pertes de données, e-réputation entachée ,…

 • Nl/ I/O oplossingen voor standaard en IIoT toepassingen - Network Management Software ... Fr/ Produits I/O et contrôleurs standards et pour IIoT - Network Management Software

  Nl/ In deze nieuwsbrief een overzicht van onze standaard en uitgebreide I/O en Controllers ... Fr/Dans ce bulletin découvrez nos produits I/O et contrôleurs standards et aussi plus spécifiques ...

 • Nl/ Ethernet Remote I/O - Data Communicatie voor de Power Industrie en de Railway Industrie ... Fr/I/O Ethernet à distance - Une gamme étendue pour l’industrie de l’Electricité et Ferroviaire

  Nl/ De Producten van Technolec en Moxa kunnen in verschillende verticale markten worden ondergebracht. Moxa heeft een focus op 6-tal verticale markten.... Fr/Les produits de Technolec et MOXA se retrouvent sur plusieurs marchés verticaux. Moxa a concentré ses produits sur 6 marchés différents.

 • Nl/Technolec werd door Microsoft geselecteerd ... Fr/Technolec a été sélectionné par Microsoft

  Nl/Technolec werd door Microsoft geselecteerd om deel te nemen aan hun IoT Solution Conferentie in Brussel. Kom dus naar Brussel voor deze Microsoft IoT in Action Solution Builder-conferentie op 9 mei 2019 om de nieuwste IoT-concepten en -trends te verkennen en profiteer ervan om kennis te maken met slimme gebouwen in de middag. ... Fr/Technolec a été sélectionné par Microsoft pour participer à leur Conférence sur la Solution IoT à Bruxelles. Venez donc le 9 mai 2019 à Bruxelles pour cette Microsoft IoT in Action Solution Builder-conferentie afin de découvrir le nouveau concept et la tendance IoT et profitez pour faire connaissance dans l’après-midi avec les bâtiments intelligents.

 • Nl/ IEC 62443-4-2 : Cybersecurity begint bij je eindapparaten ... Fr/ IEC 62443-4-2 : Cybersécurité commence avec les appareils individuels

  Nl/ Begin bij het begin en start bij uw eindapparaten, zoals switches, routers, AP's, ... , Maak ze veilig of koop producten waar het ingebakken zit. Of beter, waar de norm IEC 62443-4-2 op toegepast is. ... Fr/ Commençons par le commencement et démarrons avec les appareils individuels (comme commutateur, routeur, Point d’Accès, …) qui constituent le réseau. Rendez ces appareils conforme à la norme IEC 62443-4-2.

 • Nl/ Panel Computers and Displays for Tough Environments ... Fr/ Panel Computers and Displays for Tough Environments

  Nl/ De MPC-serie panelcomputers en MD-displays van Moxa zijn ontworpen in overeenstemming met wereldwijd aanvaarde normen voor gevaarlijke locaties. Goedgekeurde certificeringen zijn UL / cUL Klasse I Division 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2 voor explosieve omgevingen en DNV GL, ABS, LR, NK en CCS voor maritieme operaties... Fr/ La série des ordinateurs panneaux MPC et les écrans MD de Moxa ont été développés conformément aux normes des zones dangereuses mondialement reconnues. Les certifications validées sont UL / cUL Classe I Division 2, ATEX Zone 2, IECEx Zone 2 pour environnement explosif par DNV GL, ABS, LR, NK et CCS pour les applications marines.

 • Nl/ Protocol gateways to convert IEC 101/104 and Modbus RTU/TCP ... Fr/ Protocol gateways to convert IEC 101/104 and Modbus RTU/TCP

  Nl/ Om de operationele efficiëntie voor elektriciteitsnetten continu te verbeteren, zijn systeemupgrades onvermijdelijk. Hoewel systeemupgrades een hele reeks uitdagingen met zich meebrengen, is de grootste test het vinden van een oplossing die naadloos een nieuw systeem integreert in het huidige communicatienetwerk met minimale kosten en moeite. De nieuwe protocolgateway van Moxa, de MGate 5114, is het antwoord op de vele vragen van veel operatoren... Fr/ Afin d’améliorer régulièrement l’efficacité opérationnelle du réseau électrique, les mises à jour des systèmes sont inévitables. Bien que la mise à jour des systèmes engendre une série de challenge, le plus grand de tous reste malgré tout, la recherche d’une solution infaillible pour l’intégration d’un nouveau système sur le réseau de communication existant, et ceci avec un coût minimum. La nouvelle passerelle de protocole de Moxa, le MGate 5114, est la réponse à un grand nombre de question pour beaucoup d’opérateur.

 • Nieuwe Railways Switches en Computers, Nieuwe Remote I/O, Media converters / Switches Ferroviaires, Ordinateurs Ferrioviaires, Remote I/O, Convertisseurs

  Nl/ Stay Online, Stay Productive, Stay Entertained: Treinreizigers verwachten tegenwoordig constant toegang tot internet en infotainment aan boord van treinen om te allen tijde productief te blijven en te entertainen. Spoorwegexploitanten moeten echter de uitdagingen van trillingen aan boord, schokken en elektrische ruis overwinnen om perfecte connectiviteit en netwerkbetrouwbaarheid te leveren terwijl ze onderweg zijn. ... Fr/ Stay Online, Stay Productive, Stay Entertained. De nos jours les voyageurs en train s’attendent dans les cabines à un accès à Internet et infotainment non interrompu afin de rester productif et de pour voir se distraire. Les exploitants des voies ferroviaires font face à de vrais challenges comme les vibrations à bord, les chocs et les bruits électriques qu’ils doivent gagner afin d’offrir une connectivité et une connexion réseau fiable et parfaite pendant le transport.

 • MOET IK EEN PROTOCOL CONVERTER GEBRUIKEN OF EEN SERIAL DEVICE SERVER ? / DOIS-JE UTILISER UN CONVERTISSEUR DE PROTOCOLE OU BIEN UN SERVEUR DE PERIPHERIQUE SERIEL ?

  Nl/ Er is af en toe verwarring als men Modbus RTU seriële apparaten wil koppelen met een SCADA. Al dan niet gebruikt makend van het Ethernet-netwerk. Heeft men dan een specifieke protocolconversie gateway nodig? Of kan men een seriële device server gebruiken ? Fr/ Il y a parfois confusion quand il s’agit de raccorder une module sériel MODBUS RTU avec un SCADA. Que se soit ou non avec l’usage d’un réseau Ethernet. Avons nous besoin d’une passerelle de conversion de protocole? Ou bien est il possible d’utiliser un server de périphérique sériel ?

 • Protocol conversie helpt bij evolutie naar slimme fabriek / La conversion de protocole aide à l’évolution vers les productions intelligentes

  NL/ De transformatie naar smart factory gaat met de nodige uitdagingen gepaard. Vooral de onderlinge communicatie tussen systemen durft wel eens problemen op te leveren ... FR/ La transformation vers les usines intelligentes va de paire le relèvement de défit. En particulier pour les communication réciproques, celles-ci peuvent représenter un problème ...

 • BRENG UW IIOT-IDEEËN TOT LEVEN MET EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING. / DONNER JOUR A VOS IDEE IIOT AVEC UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

  Nl/BRENG UW IIOT-IDEEËN TOT LEVEN MET EEN INDUSTRIËLE OPLOSSING..... Fr/DONNER JOUR A VOS IDEE IIOT AVEC UNE SOLUTION INDUSTRIELLE

 • Medeling over onze nieuwsbrief in het kader van GDPR / Communication à propos de notre lettre d’information digitale dans le cadre de GDPR

  Nl/ De EU-wetgeving GDPR (General Data Protection Regulation) heeft een invloed op onze digitale samenwerking. Wij sturen u regelmatig een nieuwsbrief om onze nieuwe producten en activiteiten voor te stellen. Graag doen wij dit in de toekomst nog steeds ... ... Fr/ La législation Européenne GDPR (General Data Protection Regulation) a une interraction sur notre collaboration digitale. Nous vous envoyons régulièrement des lettres d’information digitales afin de vous présenter nos produits et nos activités. Nous aimerions continuer cette activité dans le futur ...