Technolec

Technolec

Kennisgeving van Overmacht toegeschreven aan de coronavirus-epidemie. (officieel bekend als COVID-19).

Vanwege een tekort aan componenten als gevolg van het uitbreken van COVID-19, zal de levering van bepaalde producten van Moxa mogelijk tijdelijk worden aangetast.
Deze onverwachte situatie valt buiten de redelijke controle van Technolec / Moxa.
Gezien de snelle verspreiding van COVID-19, is het momenteel niet bekend wanneer alles weer normaal zal worden. Onze excuses voor het eventuele ongemak.
Technolec doet zijn uiterste best om de continuïteit van de leveringen te blijven waarborgen.
Daarom verhoogt Technolec zijn stock. Dit is jammer genoeg niet mogelijk voor alle producten wegens het zeer uitgebreide gamma.
Voor producten die niet in voorraad zijn, zal Technolec niet onmiddellijk een levertermijn kunnen geven.
Samen met Moxa probeert Technolec de levertermijnen zo kort als mogelijk te houden. Van zodra Technolec de juiste leverdatum kent, zal deze u worden doorgegeven.
Technolec waardeert uw begrip en is gaarne bereid u te adviseren om een eventuele behoefte aan producten of oplossingen zo snel mogelijk te concretiseren zodat Technolec / Moxa deze in de planning kan opnemen.


Notification de force majeure attribuée à l’épidémie due au virus corona. (officiellement connu sous le nom COVID-19).

En raison d'une pénurie de composants à la suite de l'épidémie de COVID-19, les livraisons de certains produits de la marque Moxa pourraient être temporairement affectées. Nous nous excusons pour tout inconvénient.
Technolec fait de son mieux pour continuer à vous livrer comme d’accoutumée. C'est pourquoi Technolec augmente son stock. Ceci n'est malheureusement pas possible pour tous les produits en raison de sa très large gamme.
Pour les produits qui ne sont pas en stock, Technolec ne pourra pas immédiatement non plus vous fournir de délai de livraison. Ensemble avec Moxa, Technolec essaiera de maintenir les délais de livraison les plus courts que possible et dès que Technolec sera au courant de la date de livraison correcte, elle
vous sera transmise. Technolec apprécie votre compréhension et souhaite également vous conseiller de préciser tout besoin de produits ou de solutions le plus rapidement possible afin que Technolec / Moxa puissent les inclure dans le planning.


Nl/  Technolec uit Temse is een value added distributeur van producten en componenten. Technolec heeft twee business Units: Industriële Data Communicatie en Power Products

Hoewel de firma officiële vertegenwoordiger van Moxa, Insys en nog enkele andere merken is, blijft het product telkens ondergeschikt aan de oplossing. 

Karel Mus: “We zoeken steeds het meest (kosten) efficiënte en kwalitatieve antwoord op elk automatiseringsvraagstuk. Veelal omvat ons gamma de benodigde componenten en producten, maar we zullen niet nalaten om ook de alternatieven voor te stellen."

Fr/  Technolec basée à Tamise est un distributeur à valeurs ajoutées de produits et composants. Technolec a deux divisions commerciales : Communication de données industrielles et Produits de Puissance. Bien que la société représente officiellement les marques Moxa et Insys et quelques autres marques, les produits restent toutefois secondaires par rapport à la solution.

Karel Mus : " Nous recherchons toujours la solutions la plus (économiquement) efficace et qualitative pour chaque question concernant l’automatisation. Parce que couramment, notre gamme est pourvue des composants et produits nécessaires, nous n’hésiterons toutefois pas à proposer des solutions alternatives. "

More about Technolec

Industries